Program

Szczegółowy Program

10:00 – 12:15 | SESJA LEGISLACYJNA –Nowe wyzwania dla przemysłu i energetyki w obliczu zmian regulacyjnych

10:00 – 10:15
Działania Ministerstwa Energii w obszarze energetyki rozproszonej

null

Piotr Chopek

Chief Expert, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii

10:15 – 10:30
Nowa dyrektywa OZE (RED II) – zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym, systemy wsparcia OZE

null

Wojciech Andrzejewski

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

10:30 – 10:45
Nowa ustawa o OZE – implikacje dla przedsiębiorstw

null

Grzegorz Filipowicz

Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

10:45 – 11:00
Innowacje w ochronie środowiska*

null

Artur Michalski

Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW

11:00- 11:15
Nowe prawo wodne

null

Agnieszka Skorupińska

Adwokat, Counsel, CMS

11:15 – 11:30
Decyzje środowiskowe w świetle zmiany Kodeksu Podstępowania Administracyjnego oraz nowej ustawy Prawo wodne

null

dr Sergiusz Urban

Doradca, Counsel, Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr

11:30 – 11:45
Konkluzje BAT

null

Daniel Chojnacki

Radca Prawny, Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

11:45– 12:00
Kwestie legislacyjne – białe certyfikaty

null

Grzegorz Filipowicz

Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

12:00 – 12:15  |  Podsumowanie panelu – pytania z sali

12:15 - 12:30 | Przerwa Kawowa
12:30 – 15:30 | SESJA TECHNICZNA –Technologia na potrzeby środowiska – praktyczne przykłady

12:30 – 12:45
Bezpieczeństwo sektora energetycznego a nowe wyzwania*

null

Herbert Leopold Gabryś

Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej, Krajowa Izba Gospodarcza

12:45 – 13:00
Wodór. Czy stać nas na najczystszy nośnik energii?

null

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Prezes, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

13:00 – 13:15
Nowoczesne technologie w sektorze energetycznym*

null

Jacek Janas

Prezes Zarządu, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

13:15 – 13:30
Technologie INSTAL-FILTER SA w aspekcie nowych norm emisji zanieczyszczeń do środowiska

null

Mariusz Świrad

Specjalista Handlowo-Techniczny, INSTAL-FILTER S.A.

13:30 – 13:45
Elektromobilność – od idei do praktyki

null

Tomasz Bendlewski

Dyrektor Pionu Energetyka i Gaz, Asseco Poland S.A.
13:45 - 14:00 | Przerwa kawowa

14:00 – 14:15
Klastry energii jako sposób na realizację gminnych Planów Gospodarki Nieskoemisyjnej

null

Arnold Rabiega

Prezes, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

14:15 – 14:30
Obowiązki środowiskowe wytwórców odpadów przemysłowych

null

Krzysztof Hornicki

Specjalista ds. Ochrony Środowiska, INTERSEROH Polska

14:30 – 14:45
Postęp w technologiach przygotowania wody w celu optymalizacji zużycia mediów oraz polepszenia jakości wody uzdatnionej

null

Jacek Grzech

Dyrektor, EUROWATER

14:45 – 15:00
Systemy odwodnień instalacji parowych a efektywność energetyczna

null

Leszek Rudnik

Gestra Polonia Sp. z o.o.

15:00 – 15:15
Większe wykorzystanie rozproszonych źródeł za pomocą wirtualnych elektrowni

null

Artur Łagodziński

Business Development Manager, Elektrownie NEXT Sp. z o.o.

15:15 – 15:30  |  Podsumowanie panelu – pytania z sali

15:30 | Zakończenie Konferencji